Tevékenységi körök

Jogi tanácsadás.

Védelem és sértetti képviselet ellátása szabálysértési ügyekben és büntetőeljárásban.

Képviselet polgári peres és nem peres   (végrehajtás, fizetési meghagyás stb.) eljárásokban.

Családjogi ügyek (pl. házassági vagyonjogi szerződés, házassági bontóper, házassági vagyonjogi jogviták)

Szerződések, beadványok, egyéb iratok szerkesztése és ellenjegyzése. (pl. végintézkedések, tartási szerződés,)

Ingatlanjogi és teljes körű földhivatali ügyintézés.

  • tulajdoni lapok beszerzése
  • teljeskörű földhivatali ügyintézés

Társasházak alapítása, ügyintézése, jogi képviseletének ellátása..

Gazdasági társaságok alapítása, megszüntetése, létesítő okiratok módosítása.

Teljes körű képviseletre vonatkozó állandó megbízások teljesítése.

Pénz és értéktárgyak letéti kezelése.

Kártérítési jog, balesetből eredő kárigények érvényesítése.